Barnets bästa

Barnets bästa är utgångspunkten för de beslut som vuxna, föräldrar, myndigheter och domstolar har att fatta kring barnets person. Vi ska i samtliga beslut utgå från det enskilda barnets bästa.

Undrar du över vad som är bäst för ditt barn?

Vem bestämmer vad som är barnets bästa?

När används barnets bästa som argument i frågor berör barnet?

Hur kan barnets bästa hjälpa just ditt barn?

SoS juristerna kan hjälpa dig med att förstå vad som menas med barnets bästa och hur det påverkar ditt barn.