Barnrätt

Förälder och vuxen är man i relation till det enskilda barnet. Barnet som bärare av sina egna rättigheter. Barn kan inte enligt svensk lag föra sin egen tala. Därför behöver barnet någon som kan föra dess talan. Många situationer i ett barns liv kan uppstå när barnet kan behöva någon som för dess talan.

Får ditt barn inte träffa dig?

Har ni ett fastställt umgänge som ena föräldern saboterar?

Fungerar inte skolan som den ska?

Lyssnar inte skolan på dig eller ditt barn?

Blir barnet mobbad eller på annat sätt trakasserad?

Misstänker du att ett barn utsätts för våld?

Ser du att ett barn far illa?

Du som vuxen kan däremot vara den länk mellan det utsatta barnet och barnets rättigheter som SoS juristerna är beredda att kämpa för.

Ska vi säkra barnets uppväxt måste vuxna respektera barnets rättigheter. Barnets rätt till en bra vardag och en bra uppväxt.

SoS juristerna liksom barnombudsmannen tillhör dom som förespråkar och jobbar för att det ska finnas ombud som företräder barnet i tvister. Barn ska på samma sätt som vuxna kunna kräva sin rätt. Idag är det bara möjligt om det finns vuxna som går in och för dess talan. Medveten om den situationen hjälper SoS juristerna dig och barnet att föra er talan mot de som kränker dess rättigheter