Boende

Föräldrar uppfattar ur sin synvinkel naturligtvis att barnet bor hos dem. Detta oavsett om föräldrarna bor ihop eller ej. Barnet har två hem. Dock är den praktiska verkligheten och vad som gäller regelmässigt inte helt överensstämmande.

Vet du vad det innebär att vara boförälder?

Vet du vad det innebär att inte vara boförälder?

Ska ni som föräldrar separera och undrar över det här med barnets boende?

Bor barnet hos dig men är skriven på annan adress?

Frågan om var ditt barn ska bo har förutom ett känslomässigt perspektiv även ett rent ekonomiskt sådant.