Familjerätt

Familjerätten omfattar alla livets skeenden.

Från födelsen och framåt i livet kommer den enskilda individen i relation till sin familj att stå inför flera avgörande beslut.

Familjerätt är ett samlingsbegrepp inom juridiken som ramar in de juridiska spörsmål som rör dig och din familj.

Barnrätten är en del av familjerätten där jag arbetar utifrån ett tydligt barnperspektiv.

Du kan behöva hjälp med att lösa frågor kring vårdnad, boende, umgänge, omhändertagande av barn m.m.