Lena Celander Jörgensen

Jur. Kand.
Lena Celander Jörgensen
Ring 073-9523744
Adress
Celander Jörgensen
Juridiska Byrå AB
Mailbox 4028
SE-205 74 MALMÖ   
E-mail; lena@sosjuristerna.se

Priser & villkor
gäller från 1 januari 2021

Din första kontakt med Lena är alltid gratis.

Kontakt

 

 

Jag har valt att arbeta som ombud i juridiska processer som rör barn. Valet gjorde jag redan under min utbildning då jag specialiserade mig inom familjerätt, barnrätt och rättspsykologin. Jag arbetar som ombud för föräldrar i familjerättsmål, LVU mål samt målsägandebiträde i brottmål. Jag arbetar även med andra frågor som rör din familj. Jag processar i domstolar över hela landet från Kiruna i norr till Ystad i söder. Jag vill som ombud åt dig se till att vi håller fokus på ditt barn. Viktigast för mig är ditt barns bästa, att jag i mitt arbete utgår från ett tydligt barnperspektiv. Att Barnkonventionen från första januari 2020 nu äntligen är Lag i Sverige är ett betydande steg för att även domstolen ska inta ett tydligare barnsperspektiv.     

Mitt examensarbete handlar om vikten av ett jämlikt föräldraskap. Genom studera Föräldrabalken "barnets rätt till en nära och god relation till båda sina föräldrar" kontra hur en förälder beroende på civilstånd och kön ges ett vårdnadsansvar så är det menar jag tydligt hur barnets behov och rättigheter krockar med synen på föräldraskapet i relation till om du är mamma eller pappa.  Därmed har jag stor kunskap om problematiken som fäder måste brottas med kring rätten till sitt föräldraskap. Jag anser att min uppsats är av stor betydelse i debatten om föräldraskapet. Uppsatsen är än idag nu år 2020 fortfarande lika aktuell och viktig.  Jag vill dock vara tydlig med att jag företräder både mammor och pappor i deras önskan om att göra det bästa för sitt barn. Vad som är bäst för just ditt barn är av betydelse, vilket kan innebära att önska dela föräldraskapet eller att behöva ta ett ensamt ansvar.     

Jag föreläser om föräldraskapet, barnets rätt till båda sina föräldrar i enlighet med Barnkonventionen och Föräldrabalken och andra frågor som kan vara av intresse kring barnrättsfrågor samt naturligtvis om mina slutsatser kring pappors föräldraskap i relation till lagstiftningen och den rättsliga processen.

Med sex barn i familjen samt fyra barnbarn och med erfarenhet av att ha barn som sambo, ensamstående och gift så vet jag hur det är att vara förälder utifrån olika livssituationer och har stor förståelse för hur du som förälder (mamma eller pappa) upplever din situation.

Min D-uppsats
"Föräldraskap och vårdnadsansvar ur ett manligt genusperspektiv"
går att beställa via min e-post adress eller via telefon 073 952 37 44
Läs den som Word dokument, PDF fil eller här