Lena Celander Jörgensen

Jur. Kand.
Lena Celander Jörgensen
Ring 073-9523744
Adress
Celander Jörgensen
Juridiska Byrå AB
S:t Johannesgatan 2:4th floor
SE-211 46 Malmö Sweden
E-mail; lena@sosjuristerna.se

Priser & villkor
gäller från 1 januari 2019

Din första kontakt med SoSjuristerna är alltid gratis.

Kontakt

 

 

Jag har valt att arbeta som barnrättsjurist. Valet gjorde jag redan under min utbildning då jag specialiserade mig inom barnrätten och rättspsykologin. Exempel på detta är; familjerättsmål, LVU mål, målsägandebiträde i brottmål. Jag arbetar även med andra frågor som rör din familj.

Mitt examensarbete handlar om pappors föräldraskap. Därmed har jag stor kunskap om problematiken som fäder måste brottas med kring rätten till sitt föräldraskap. Jag anser att min uppsats är av stor betydelse i debatten om föräldraskapet. Uppsatsen är än idag nu år 2011 fortfarande aktuell och viktig.
Jag föreläser om föräldraskapet, barnets rätt till båda sina föräldrar i enlighet med Barnkonventionen och Föräldrabalken och andra frågor som kan vara av intresse kring barnrättsfrågor samt naturligtvis om mina slutsatser kring pappors föräldraskap i relation till lagstiftningen och den rättsliga processen.
Jag har under åren 2003-2009 ideellt arbetat som mejl jourmedarbetare hos BRIS i Malmö. Det innebär att jag har genomgått deras utbildning för jourmedarbetare. Som mejl jourarbetare svara man på mejl från barn.
Med sex barn i familjen samt tre barnbarn och med erfarenhet av att ha barn som sambo, ensamstående och gift så vet jag hur det är att vara förälder utifrån olika livssituationer och har stor förståelse för hur du som förälder (mamma eller pappa) upplever din situation.

Min D-uppsats
"Föräldraskap och vårdnadsansvar ur ett manligt genusperspektiv"
går att beställa via min e-post adress eller via telefon 073 952 37 44
Läs den som Word dokument, PDF fil eller här