Moderskap & Faderskap

Undrar du över det här med att bli mamma eller pappa?

Är du osäker på hur det går till att få ett faderskap fastställt?

Kan en mamma neka att tala om vem som är pappan?

Behöver du hjälp med att få ditt faderskap fastställt?

Hur får du som pappa del i vårdnaden om du inte är gift med mamman?

Vill du veta hur man får gemensamt ansvar för barnet?

Frågorna är många och viktiga. Viktiga därför att det både ur din och barnets synvinkel är av stor vikt att båda föräldrarna tar del i ansvaret för barnet redan från början. Vi kan hjälpa dig med att få dina rättigheter och skyldigheter klargjorda och fastställda.

Faderns betydelse har stärkts genom barnkonventionen och barnets rätt till sin pappa.