kalsabarn

 

Juridisk rådgivning

 

 

Din första kontakt med oss är alltid gratis. Du frågar och vi svarar. Ibland räcker ett samtal. Vår juridiska rådgivning kan vara tillräcklig för att lösa just ditt problem.
Ibland krävs det mer hjälp. Men det är alltid du som beslutar om du behöver vidare hjälp av oss.

SoS juristerna tror på samtalets möjligheter. Därför arbetar vi även med rådgivning. Allt från den enklaste fråga till mer komplicerade frågor. Vi kan föra samtal med dig enskilt eller tillsammans med din motpart.

SoS juristerna företräder både barn och vuxna. I frågor som rör barn utgår vi från barnperspektivet.

SoS juristerna bevakar barnets rätt till båda föräldrarna.

SoS juristerna har stor kunskap om problematiken som fäder måste brottas med kring rätten till sitt föräldraskap.