Samarbetssamtal/familjerådgivning

Många föräldrar kan känna ett behov av att prata om sitt gemensamma barn med någon utomstående part. Kanske kommer föräldrarna inte överens om hur barnets familjeliv med vardera förälder ska se ut efter en separation. Även föräldrar som inte ska separera kan behöva rådgivning inför framtiden tillsammans.

Hur ska vi som föräldrar komma överens om vad som är bäst för vårt barn?

Vad innebär samarbetssamtal och vad är familjerådgivning?

 Vad pratar man om på familjerättens samarbetssamtal?

 Vilka krav kan jag som förälder ställa på samtalsledarna och samtalsformen?

 Kan man kräva att det finns representanter från båda könen med vid samtalet?

 Vad gör man om man som förälder upplever att samtalsledarna tar parti för den andra föräldern?

 Måste man vara överens om uppfostran, regler, dagis, skola, religion m.m.

 Vem bevakar barnets intressen?

 Vad är rätt för mitt barn?

 Vilken betydelse kommer samtalen att få i en ev. rättslig bedömning?

 Vad är målet med samtalen?