SoS Info

Barn behöver någonstans att bo. Boförälder är dock inte alltid synonymt med den förälder som barnet bor med rent faktiskt. Trots att 25 % av alla barn idag har separerade föräldrar och därmed i de flesta fall bor hos bägge föräldrarna, räknas bara en av föräldrarna som boförälder.

Vem blir då boförälder, vilken betydelse har det för barnet och föräldrarna vem som är boförälder? Om föräldrarna har gemensam vårdnad är utgångspunkten att de tillsammans ska fatta beslut kring barnets boende. Om föräldrarna inte är överens kan talan väckas i boendefrågan. Föreligger nya omständigheter kan talan prövas på nytt. Föräldrarna kan vid gemensam vårdnad även avtala kring boendet hos socialnämnden.
Konstateras kan att ekonomiska förutsättningar såsom underhållsbidrag och särskilt bostadsbidrag är starkt kopplade till epitetet boförälder. Boförälder ingår som ett lösenord i rätten att få underhållsbidrag tillsammans med att man är vårdnadshavare och att barnet har sin faktiska vistelse hos en. För det särskilda bostadsbidraget räcker det med att man är boförälder oavsett var barnet vistas. Klart är att föräldrastatusen boförälder har stor betydelse för familjens ekonomiska förutsättningar.
Även epitetet umgängesförälder  är kopplat till vem som är boförälder. Den som inte är boförälder är umgängesförälder. Det innebär att vid eventuell tvist om hur barnet ska bo rent faktiskt, d.v.s. hur mycket barnet ska vistas hos vardera förälder, så är det den förälder som inte är boförälder som ska få ett umgänge fastställt.