Umgänge

Umgänge är ditt barns rätt att få träffa den förälder som barnet inte bor stadigt hos. Även om barnet faktiskt bor lika mycket hos båda föräldrarna är en av dem umgängesförälder. Umgänget kan vara fastställt även om man har gemensam vårdnad. Umgänge är enkelt uttryckt bestämd tid då barnet har rätt att umgås med sin förälder.

Fungerar inte umgänget med dina barn?

Har ni inget umgänge tillsammans ditt barn och du?

Förekommer umgängessabotage?

Vill du ha ett utökat umgänge?

Vad gäller rent faktiskt angående umgänge; tider, helger, sommaren, jul och nyår, födelsedagar och skollov?

Vill ni att umgänget ska regleras genom avtal?

När får barnet själv bestämma över sitt umgänge?

Vem står för kostnaderna vid resor till och från föräldern?

Ditt barn har rätt till umgänge med dig och vi kan hjälpa dig att så kan ske.

SoS juristerna arbetar utifrån erfarenheten att föräldrar ofta fortsätter att tvista om vad umgängesavtalet innebär. Vi är därför oerhört noga med att varje liten detalj i avtalet ska regleras på sådant sätt att det inte går att tolkas eller tvistas kring. För barnets skull är det viktigt att avtalet är tydligt och att umgänget kan ske i trygghet om vad som gäller.