Föräldraskap och vårdnadsansvar ur ett manligt genusperspektiv
av Lena Celander-Jörgensen

Examensarbete 20 poäng i civilrätt
Juridiska institutionen
Stockholm vårterminen 2003

Handledare Johanna Schiratzki