Vårdnad

Frågor om vårdnad handlar oftast om viljan att få ta ansvar för sitt barn. Många tvister föräldrar emellan handlar om att föräldrarna har olika uppfattningar kring gemensam vårdnad och ensam vårdnad.

Vill du ha gemensam vårdnad och vet inte hur det går till?

Vill du att det ska bli rätt redan från början?

Har du ställts utanför vårdnadsansvaret och behöver hjälp för att få ta del i vårdnaden?

Har er gemensamma vårdnad blivit ifrågasatt av den ena föräldern i samband med en separation?

Vill du ha ensam vårdnad?

Med barnets rätt till båda sina föräldrar i fokus hjälper vi dig.